Slouží vám imunitní paměť?

Tělo má neuvěřitelnou schopnost si pamatovat. A to nejen, co jste dělali včera, ale i s jakým patogenem v minulosti bojovalo. Jak nebezpečný byl, jak se projevoval a co zafungovalo na jeho likvidaci. Mít dobrou imunitní paměť znamená rychle a specificky rozpoznat už známý patogen a zahájit efektivní imunitní reakci. Pokud tělo napadne běžný patogen (vir či bakterie), se kterým se vypořádalo v minulosti už nesčetněkrát, relativně snadno si poradí. V případě útoků některých patogenů je ale důležité imunitní paměť trochu osvěžit, než stihne dojít ke škodám.

Zdravý jedinec se silnou imunitou si s patogenem na podruhé velice rychle poradí a nemusí nutně pociťovat výraznější potíže. Bohužel pro seniory a lidi trpící sníženou imunitou (onkologičtí pacienti, diabetici, kardiaci, s obezitou atd.), kterých je v České republice nemalý počet, může mít jakékoliv onemocnění dramatičtější průběh a následky. Právě proto je důležité podporovat imunitu a imunitní paměť, aby si tělo dokázalo rychle vybavit informace o už známém patogenu a okamžitě zahájilo imunitní reakci.

Zinek podporuje imunitní paměť
Imunitní reakce závisí také na tom, kolik máte imunitních buněk, mezi něž patří i buňky imunitní paměti.  Zde se výrazně projeví, jestli máte trvalý dostatek některých vitaminů a minerálů, v tomto případě zinku. Tento esenciální prvek je součástí několika set enzymů, které regulují metabolismus. A hlavně se zásadně podílí na fungování imunity tím, že podporuje množení, růst, tvorbu a také funkci buněk imunity, jejichž počet a funkčnost jsou při obraně organismu klíčové.

Jeho nedostatek vede ke snížení obranné kapacity imunitní soustavy.  Zinek je nezbytný pro množení všech imunitních buněk, což je pro rychlou imunitní odpověď nezbytné,“ jmenuje nejdůležitější funkce zinku v těle prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dodává, že zinek se také podílí na celistvosti kůže a sliznic, které jsou nejčastější vstupní branou patogenů do organismu. Pozitivně také ovlivňuje střevní a kožní mikrobiotu.

Brání tělní buňky
Jeho význam výrazně roste i při obraně tělních buněk. Pokud si organismus včas „nevzpomene“ s jakým patogenem bojuje a nezahájí adekvátní reakci, může se dostat až k jádru buňky, proniknout dovnitř a začít se množit. I tomu zamezuje dostatečné množství zinku, který „obstoupí“ tělní buňky a chrání je.

Zinek najdete v živočišné stravě
A kde zinek najdete? Zdrojem zinku jsou živočišné potraviny, např. játra, červené maso, žloutek nebo tvrdé sýry. Mnozí lidé se těmto složkám z osobních i zdravotních důvodů vyhýbají. Přitom z živočišných zdrojů je nejlépe využitelný. Přítomný je také v některých druzích zeleniny, ale jeho vstřebatelnost je výrazně nižší. „Dá se shrnout, že příjem zinku u většiny lidí je nedostatečný. Přitom je pro fungování našeho těla naprosto nezbytný. Zdrojem zinku mohou být doplňky stravy. Nemusíme se obávat „předávkování“, protože nepotřebný zinek je průběžně z těla vylučován,“ upozorňuje profesor Jan Krejsek.

V imunitě figurují i vitaminy C a D
Do mechanismu imunitní obrany se nezapojuje jen zinek. Na mnoha úrovních se objevuje i vitamin D a vitamin C. Například zinek podporuje už zmíněné množení a růst imunitních buněk včetně buněk imunitní paměti. Vitamin C urychluje činnost těchto buněk, vitamin D zase reguluje jejich reakce, aby organismus útočil na patogen, a ne sám sebe. Každý z nich má jinou funkci a dohromady tvoří kombinaci bez jejich dostatečného příjmu není imunita dostatečná.  „Suplementace těchto nezbytných složek v podobě kvalitních potravinových doplňků lze doporučit jak preventivně, tak v podobě zvýšených dávek při známkách infekce nebo pocitů ztráty životních sil. Působí zprostředkovaně i na naši psychiku,“ upozorňuje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové.