Vitamin D posiluje imunitu a zmírňuje příznaky nemocí

Virová a různá respirační onemocnění straší veřejnost obzvlášť v posledních týdnech. Chcete výrazně zvýšit šanci, že vše ve zdraví přečkáte? Podle posledních studií je klíčovým faktorem pro odolnost proti infekcím dostatek vitaminu D. Ten má silný vliv na funkci protiinfekčních bariér ve střevech, plicích, kůži a placentě. Vitamin D byl dokonce nazván vitaminem „pro přežití“. Jeho nedostatek, kterým trpí v současné chvíli 60 % obyvatel, výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se stanete snadným terčem pro viry a bakterie.

Dostatečný přísun vitaminu D pomáhá posilovat bariéry, které chrání tělo před napadením vnějšími nepřáteli, jako jsou viry, bakterie a toxiny. V okamžiku silné imunity nemusí ani jedinec napadený virem cítit, že v jeho těle probíhá tvrdý boj. Jedná-li se o vir nebo bakterii, kterou organismus drží z minulosti v paměti, je to pro něj snazší. Při útoku zcela nového a neznámého viru neví, jak se bránit, proto je nezbytné pro zachování zdraví posilovat účinně imunitní obranu. Moderní vědecké práce dnes stále více obracejí pozornost na úzký vztah vitaminu D k buňkám imunitního systému. Na aktivaci imunitních procesů v lidském těle je nutná vyšší hladina vitaminu D než 100-125 nmol/l. Potom bývá i průběh choroby rychlejší a příznaky jsou mírnější. Například analýza téměř 11 000 účastníků ve 25 randomizovaných kontrolovaných studií ukázala celkový ochranný účinek vitaminu D při akutní infekci dýchacích cest.

Vitamin D aktivuje buňky imunitního systému

Vitamin D pomáhá aktivovat bílé krvinky, konkrétně zabijácké NK-buňky, (z angl. natural killers), jejichž hlavní náplní je obrana proti virovým, parazitárním a bakteriálním infekcím. Někteří tito ochránci mají receptory, které významně zasahují do imunitních reakcí organismu. „Nedostatek vitaminu D je od zimy problémem i zdravých lidí. Zjistilo se, že téměř 60 % populace všech věkových skupin trpí deficitem, z toho polovina je na extrémně nízké úrovni,“ varuje doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. z Farmaceutické fakulty UK v Bratislavě. Dodává, že při imunologických vyšetřeních se zjistilo, že pacienti s nízkou hladinou vitaminu D v krvi mají menší počet buněk imunitního systému a jsou častěji nemocní a unavení. Podávání déčka je tedy velice příznivé pro zdraví lidí trpících nemocemi spojenými s poruchou imunity.

Zdrojem déčka je slunce pouze v létě

Zdroj déčka pro organismus je z 90 % slunce. Sluneční svit se skládá z UVA a UVB záření. Zatímco UVA je k dispozici celý rok, produkce vitaminu D vyžaduje UVB. To pro svou jinou vlnovou délku dopadá do oblasti mírného pásma jen od června do poloviny září od 10 do 14 hodin. Po zbytek roku je záření UVB vzhledem k velmi nízkému úhlu slunce nad obzorem pohlceno ozónovou vrstvou či se od ní odráží a na zem nedopadá. Přiměřený pobyt na slunci bez ochranných krémů min 20 minut je nezbytný pro vytvoření zásob na několik měsíců dopředu. Ty bývají u populace už od zimy tak mizivé, že se jejich organismus stává snadným cílem, plní se čekárny a šíří se počet nemocných.

Dlouhodobějším dodáváním vitaminu D ve formě doplňků stravy posílíte výrazně imunitu a snížíte pravděpodobnost, že vůbec onemocníte. Na trhu je nepřeberné množství, pro vyšší účinek je vhodnější volit přírodní verze. (D3 Extra Biomin). Jsou pro tělo přirozenější a oproti syntetickým mají vyšší vstřebatelnost a méně dalších přidaných chemických látek, které nemusí organismus dobře snášet. V potravinách najdeme jen málo vitaminu D a reálně jsme schopni stravou pokrýt jenom 10 % denní dávky.

Bojovník na všech frontách

Funkce vitaminu D jsou značně rozsáhlé. Ovlivňuje více než 200 procesů v těle a jeho účinek je potvrzený mnoha výzkumy. Spolu s vitaminem K2 podílí na správném vstřebávání a ukládání vápníku do kostí a zubů. Bez káčka může dojít k jeho nechtěnému ukládání do cévních stěn a měkkých tkání. Déčko má velice výrazný vliv i na zdraví kardiovaskulárního systému a regulaci krevného oběhu. Podporuje růst buněk a také je mu lékaři přisuzovaná schopnost chránit před infekcemi i před prochladnutím a chřipkou. Dostatečná zásoba déčka v těle je prevencí úzkostných a depresivních stavů, které nejsou na jaře neobvyklé. Ne nadarmo se říká, že slunce je nejlepší lékař.

Kolik VITAMINU D potřebujeme?

Denní dávka vitaminu D u dospělého člověka  by se měla v závislosti na více faktorech pohybovat zhruba kolem 800 jednotek (IU). Hlavním zdrojem déčka ale zůstává od června do září sluneční záření, a to až z 90 %. Během jednoho dne stráveného na slunci může vzniknout až 1 200 mikrogramů vitaminu D (1 μg = 40 I.U).

Potraviny, které obsahují vitamin D:

Tresčí olej: 500 ug (20 000 IU)…………na 100 ml
Ústřice: 10 ug (400 IU)………………………na 100 g
Pstruh: 5 ug (200 IU)…………………………na 100 g
Štika: 2 ug (80 IU)……………………………..na 100 g
Losos, tuňák: 15-25 ug (600-1000 IU)..na 100 g
Vaječný žloutek: 2-3 ug (80-120 IU)…..na 100 g

Zdroj foto: pixabay.com