Vitamin D ze slunce? Počkejte si na jaro

Až donedávna se vitamin D považoval za nezbytný především pro zabudování vápníku do kostí a zubů. Nyní je rozsáhle doloženo vědeckými studiemi, že dostatečná hladina vitaminu D v krvi je klíčovým faktorem pro správné fungování imunitního systému. Vitamin D vstupuje do imunitní obrany hned několikrát. Nejvýznamnější je jeho regulační úloha.

V průběhu obrany proti virům by mohlo dojít k situaci, kdy organismus začne tvořit až moc protilátek, které nasměruje na patogen i sám na sebe. „Prostřednictvím vitaminu D je v imunitě nastavená velmi jemná rovnováha, aby nedošlo k přesmyknutí obranného zánětu k zánětu poškozujícímu,“ říká prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Nastartuje buňky imunitního systému
Vitamin D má i další roli. Pomáhá aktivovat bílé krvinky, konkrétně zabijácké NK-buňky, (z angl. natural killers), jejichž hlavní náplní je obrana proti virovým, parazitárním a bakteriálním infekcím. Zároveň se spolu s vitaminem C a zinkem podílí na celistvosti protiinfekčních bariér ve střevech, plicích, kůži a placentě. Udržení bariérových funkcí sliznic je důležité, protože jde o první vstupní bránu patogenů do těla. Sehrává významnou úlohu i v obraně proti tak nebezpečným patogenním bakteriím, jakými je původce tuberkulózy.

Jak získáte vitamin D?
Primárním zdrojem vitaminu D je z 90 % UVB záření ze slunce. V dřívějších dobách byli lidé více venku a přirozeně si ho tvořili do zásoby. Od půlky dubna do začátku září mezi 10. a 14. hodinou je přesně to období, kdy je jedině možné vitamin D tvořit. Během podzimu a zimy je slunce nízko nad horizontem a UVB záření k nám nedopadá v potřebném úhlu. Ochranu před nemocemi lidem dříve částečně poskytovala zásoba vitaminu D z jara a léta. Dnes většinu dne lidé tráví uvnitř a ven se dostanou až po práci, kdy už je slunce nízko.

Tři ze čtyř trpí nedostatkem vitaminu D
Tato změna životního stylu se logicky projevila v tom, že dostatečné zásoby déčka se nevytvoří a lidé snáz podlehnou útokům patogenů. Není tedy překvapením, že nedostatečné zásoby vitaminu D má kolem 75 % obyvatel. „Potřeba tohoto vitaminu se podstatně zvyšuje na podzim a v zimě, kdy hrozí zvýšené riziko především virových infektů. Dosažení dostatečné hladiny vitaminu D vede k optimalizaci imunitní odpovědi především na virové infekce, říká prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc a dodává, že obecně pro dospělou populaci různé studie vycházejí z poměrně široké škály dávek suplementace vitaminem D, které se pohybují v rozmezí od 800 IU do cca 4000 IU denně.